Τι είναι το προσκοπικό Σύστημα

Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων


Το ΣΕΠ για την πραγματοποίηση του σκοπού του, απευθύνεται σε αγόρια και κορίτσια που εντάσσονται στα Τμήματά του ανάλογα με την ηλικία τους.

Τα Τμήματα διακρίνονται σε τέσσερις Κλάδους:

α) Αγέλες για παιδιά ηλικίας 7-11 ετών, Κλάδου Λυκοπούλων,

β) Ομάδες για παιδιά ηλικίας 11-15 ετών, Κλάδου Προσκόπων και

γ) Κοινότητες ή Ομίλους για εφήβους 15-18 ετών, Κλάδου Ανιχνευτών.

δ) Προσκοπικά Δίκτυα για νέους 18-30 ετών, Κλάδου Προσκοπικών Δικτύων

Τα Τμήματα, ένα από κάθε Κλάδο, αποτελούν Σύστημα Προσκόπων, Ναυτοπροσκόπων ή Αεροπροσκόπων.

Σύστημα είναι η αυτάρκης Προσκοπική Μονάδα που αποτελεί το προσκοπικό περιβάλλον όπου το παιδί από Τμήμα σε Τμήμα δέχεται διαδοχικά τα βιώματα και τις εμπειρίες της Προσκοπικής του ζωής.

Υπεύθυνος για κάθε Σύστημα είναι ο Αρχηγός Συστήματος που έχει ως βοηθό και συνεργάτη του τον Υπαρχηγό Συστήματος (εφόσον η απογεγραμμένη δύναμη του Συστήματος υπερβαίνει τα 80 μέλη εκδίδεται, αν τούτο κρίνεται αναγκαίο και δεύτερη Εντολή Διοικήσεως Υπαρχηγού Συστήματος). Καθήκοντα Υπαρχηγού Συστήματος δεν μπορούν ν’ ανατεθούν στους Αρχηγούς ή τους Υπαρχηγούς των Τμημάτων.

Ο Υπαρχηγός Συστήματος ορίζεται από τον Αρχηγό Συστήματος με τη σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Βαθμοφόρων του Συστήματος.

Υπεύθυνος κάθε Τμήματος είναι ο Αρχηγός Τμήματος που έχει ως βοηθούς και συνεργάτες του τους Υπαρχηγούς Τμήματος.

Σε κάθε Σύστημα Προσκοπικών Τμημάτων λειτουργεί μόνο από ένα Προσκοπικό Τμήμα κάθε Κλάδου (Αγέλη, Ομάδα, Κοινότητα ή Προσκοπικό Δίκτυο). Κατ’ εξαίρεση και ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες, είναι δυνατό να επιτραπεί η ίδρυση και δεύτερης Αγέλης, που όμως θα αποτελέσει τον πυρήνα ενός νέου Συστήματος Προσκοπικών Τμημάτων, όταν ικανός αριθμός (τουλάχιστον 12 άτομα) μεγαλύτερων παιδιών φτάσουν στην ηλικία του Προσκόπου. Δεν μπορεί να ιδρυθεί Σύστημα μόνο με Κοινότητα Ανιχνευτών ή μόνο με Προσκοπικό Δίκτυο

 

H ελάχιστη απογεγραμμένη δύναμη για την αποδεκτή λειτουργία Προσκοπικού Συστήματος είναι τα 32 Μέλη (10 Λυκόπουλα, 12 Πρόσκοποι, 5 Μέλη ΕΚΣ, Α.Σ.,2 Αρχηγοί Τμημάτων, 2 Υπαρχηγοί Τμημάτων).

Για να λειτουργήσει ένα Προσκοπικό Σύστημα πρέπει να έχει την έγκριση του Σ.Ε.Π. Η έγκριση αυτή χορηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από δοκιμαστική λειτουργία 1 έτους με πρόταση που υποβάλλεται ιεραρχικά.

Η δοκιμαστική λειτουργία εγκρίνεται από τον Έφορο Περιοχής μετά από πρόταση που υποβάλλεται ιεραρχικά και παρακολουθείται από τον Περιφερειακό Έφορο. Στο διάστημα της δοκιμαστικής περιόδου προϋπόθεση για την χορήγηση αδείας λειτουργίας του Προσκοπικού Συστήματος αποτελεί η σύσταση Επιτροπής Κοινωνικής Συμπαράστασης.

Η άδεια λειτουργίας κάθε Συστήματος ανανεώνεται κάθε χρόνο την 30η Σεπτεμβρίου με Ανακοίνωση του Γενικού Εφόρου, εφ’ όσον καλύπτονται όλες οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις από τον Οργανισμό και τους Κανονισμούς του Σ.Ε.Π.

Σχόλια & απόψεις:

blog comments powered by Disqus

Βαθμοφόροι

Επιτροπές

Ενώσεις

Κατασκηνωτικό

Ενήλικες που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος, μπορούν να είναι Βαθμοφόροι ή Έφοροι *(στελέχη της κίνησης).

Γονείς ή φίλοι που επιθυμούν να υποστηρίξουν το προσκοπικό
έργο, μπορούν να ενταχθούν
στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης.

Όσοι έχουν συμπλκηρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και
επιθυμούν να συνεχίζουν να ζούν την Προσκοπική ζωή & εμπειρία μπορούν να ενταχθούν στην
Ένωση Παλαιών Προσκόπων.

 

Το προσκοπικό μας κατασκηνωτικό & εκπαιδευτικό κέντρο  "Κένταυρος" στα Χάνια - Πηλίου, αποτελεί είναι απο τα καλύτερα οργανωμένα κέντρα. Μπορεί να φιλοξενήσει κάθε δραστηριότητα.

AddThis Social Bookmark Button