Προσκοπικό Δίκτυο

Το Προσκοπικό Δίκτυο λειτουργεί στο πλαίσιο του Προσκοπικού Συστήματος και είναι ισότιμο με τα άλλα τρία Τμήματα (Αγέλη Λυκοπούλων, Ομάδα Προσκόπων, Κοινότητα Ανιχνευτών).
 

Το όνομα του τμήματος στο Σύστημα είναι «Προσκοπικό Δίκτυο». Έχει τον όρο «Δίκτυο» που προτρέπει την επικοινωνία και την συνεργασία με άλλους εντός και εκτός Κίνησης, όπως άλλα δίκτυα ή φορείς, συνάδει με την εξωστρέφεια που θέλουμε να δώσουμε στην Κίνησή μας και έχει τον όρο Προσκοπικό που προσδιορίζει την ταυτότητά μας, ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, το υπηρετείν και το «έσο έτοιμος». 

Οι δράσεις που μπορεί να γίνουν από τα μέλη του Δικτύου καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων.
Το γεγονός ότι τα μέλη του Δικτύου είναι ενήλικα δίνει την δυνατότητα για μεγαλύτερη ανεξαρτησία κινήσεων και ποικιλία θεμάτων, που πιθανώς να μην είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν από τα μέλη των άλλων κλάδων.
Οι δράσεις μπορεί να γίνουν μόνο από τα μέλη του Δικτύου, ή σε συνεργασία με άλλους φορείς ή εθελοντικές οργανώσεις και τα μέλη τους. Μπορεί να γίνουν από όλα τα μέλη του Δικτύου μαζί, μόνο από μερικά, ή ατομικά. Μπορεί να πραγματοποιηθούν στην ύπαιθρο, ή στην πόλη, σε κλειστό ή σε ανοιχτό χώρο, στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα. Μπορεί να είναι δράσεις που διαρκούν μερικές ώρες, ή μέρες, να είναι απλές, ή Μεγάλες Σύνθετες Δράσεις.

Γενικώς οι δράσεις πρέπει :

  • Να έχουν έντονη κοινωνική παρέμβαση σε θέματα που η Κίνησή μας έχει ιδιαίτερη ευαισθησία.
  • Να είναι ευχάριστες, ελκυστικές, να έχουν ενδιαφέρον, περιπέτεια και να έχουν την αίσθηση της πρόκλησης.
  • Να δίνουν ευκαιρίες για νέες γνώσεις και να αναπτύσσουν ικανότητες.
  • Να προσφέρουν ευκαιρίες για την συμπλήρωση των απαιτήσεων του συστήματος προόδου
  • Να διευρύνουν τους ορίζοντες του νου, της καρδιάς και της ψυχής, να αναπτύσσουν το σώμα και την διάθεση για δημιουργία.
  • Να ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των μελών του Δικτύου.

 

Το Προσκοπικό Δίκτυο είναι πλέον 4ος κλάδος σε κάθε Σύστημα. Έχει σκοπό, στόχο, πρόγραμμα, δυναμική. Έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά στα μέλη του, στην κοινωνία και στον Προσκοπισμό.

Βαθμοφόροι

Επιτροπές

Ενώσεις

Κατασκηνωτικό

Ενήλικες που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος, μπορούν να είναι Βαθμοφόροι ή Έφοροι *(στελέχη της κίνησης).

Γονείς ή φίλοι που επιθυμούν να υποστηρίξουν το προσκοπικό
έργο, μπορούν να ενταχθούν
στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης.

Όσοι έχουν συμπλκηρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και
επιθυμούν να συνεχίζουν να ζούν την Προσκοπική ζωή & εμπειρία μπορούν να ενταχθούν στην
Ένωση Παλαιών Προσκόπων.

 

Το προσκοπικό μας κατασκηνωτικό & εκπαιδευτικό κέντρο  "Κένταυρος" στα Χάνια - Πηλίου, αποτελεί είναι απο τα καλύτερα οργανωμένα κέντρα. Μπορεί να φιλοξενήσει κάθε δραστηριότητα.