Προσκοπικά τραγούδια

Σας παρουσιάζουμε μια σειρά απο γνωστά Προσκοπικά τραγούδια που τραγουδήθηκαν σε Σεμινάρια Τραγούδι - Παιχνίδι στα πλαίσια των εκπαιδεύσεων Βαθμοφόρων της Θεσσαλίας και τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε ελεύθερα και να τα χρησιμοποιήσετε για διάφορες δράσεις σας.


Θα είναι χαρά μας να σας φανούν χρήσιμα.

 

Προσκοπικά τραγούδια Vol.01 Album · Σεμινάριο Παιχνίδι - Τραγούδι 2005

 

Προσκοπικά τραγούδια Vol.02 Album ·  Σεμινάριο Παιχνίδι - Τραγούδι 2012

Βαθμοφόροι

Επιτροπές

Ενώσεις

Κατασκηνωτικό

Ενήλικες που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος, μπορούν να είναι Βαθμοφόροι ή Έφοροι *(στελέχη της κίνησης).

Γονείς ή φίλοι που επιθυμούν να υποστηρίξουν το προσκοπικό
έργο, μπορούν να ενταχθούν
στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης.

Όσοι έχουν συμπλκηρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και
επιθυμούν να συνεχίζουν να ζούν την Προσκοπική ζωή & εμπειρία μπορούν να ενταχθούν στην
Ένωση Παλαιών Προσκόπων.

 

Το προσκοπικό μας κατασκηνωτικό & εκπαιδευτικό κέντρο  "Κένταυρος" στα Χάνια - Πηλίου, αποτελεί είναι απο τα καλύτερα οργανωμένα κέντρα. Μπορεί να φιλοξενήσει κάθε δραστηριότητα.