Ειδικότητα Ναυτοπροσκόπων

Η ειδικότητα Ναυτοπροσκόπων της Π.Ε. Μαγνησίας, ως κεντρικό της στόχο έχει τη διάδοση της Ειδικότητας Ναυτοπροσκόπων και του Υγρού Στοιχείου ως αποδεδειγμένα αποτελεσματικά εργαλεία για το προσκοπικό παιχνίδι!

Η βασική και πλέον προτεινόμενη δραστηριότητα είναι η έξοδος τμημάτων για κωπηλασία με Ναυτοπροσκοπικά σκάφη.

 

Βαθμοφόροι

Επιτροπές

Ενώσεις

Κατασκηνωτικό

Ενήλικες που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος, μπορούν να είναι Βαθμοφόροι ή Έφοροι *(στελέχη της κίνησης).

Γονείς ή φίλοι που επιθυμούν να υποστηρίξουν το προσκοπικό
έργο, μπορούν να ενταχθούν
στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης.

Όσοι έχουν συμπλκηρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και
επιθυμούν να συνεχίζουν να ζούν την Προσκοπική ζωή & εμπειρία μπορούν να ενταχθούν στην
Ένωση Παλαιών Προσκόπων.

 

Το προσκοπικό μας κατασκηνωτικό & εκπαιδευτικό κέντρο  "Κένταυρος" στα Χάνια - Πηλίου, αποτελεί είναι απο τα καλύτερα οργανωμένα κέντρα. Μπορεί να φιλοξενήσει κάθε δραστηριότητα.