Ειδικότητα Αεροπροσκόπων

Η Εφορεία ειδικότητας Αεροπροσκόπων της Π.Ε. έχει στόχους με σκοπό την ανάδειξη του Αεροπροσκοπισμού στην Περιφέρεια μας. Μία σειρά από πρωτότυπες δράσεις που θα γίνουν και για τους τέσσερις κλάδους θα δώσουν την ευκαιρία στα μέλη τους να γνωρίσουν καλύτερα τον Αεροπροσκοπισμό.

Ο στόχος της ειδικότητας είναι η εκπαίδευση και γνωριμία με τα πολύ πρωτοπόρα, ενδιαφέροντα θέματα και τις σημαντικές  δραστηριότητες του αέρα.

Οι ελληνικοί ουρανοί μας περιμένουν, ας πετάξουμε λοιπόν...

Βαθμοφόροι

Επιτροπές

Ενώσεις

Κατασκηνωτικό

Ενήλικες που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος, μπορούν να είναι Βαθμοφόροι ή Έφοροι *(στελέχη της κίνησης).

Γονείς ή φίλοι που επιθυμούν να υποστηρίξουν το προσκοπικό
έργο, μπορούν να ενταχθούν
στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης.

Όσοι έχουν συμπλκηρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και
επιθυμούν να συνεχίζουν να ζούν την Προσκοπική ζωή & εμπειρία μπορούν να ενταχθούν στην
Ένωση Παλαιών Προσκόπων.

 

Το προσκοπικό μας κατασκηνωτικό & εκπαιδευτικό κέντρο  "Κένταυρος" στα Χάνια - Πηλίου, αποτελεί είναι απο τα καλύτερα οργανωμένα κέντρα. Μπορεί να φιλοξενήσει κάθε δραστηριότητα.