Λυκόπουλα

Πρόσκοποι

Ανιχνευτές

Δίκτυο

 Παιδιά που συμπλήρωσαν το 7ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της Β' Τάξης του Δημοτικού Σχολείου μέχρι το αργότερο να συμπληρώσουν το
11ο έτος, εντάσσονται στην
Αγέλη Λυκοπούλων.

Παιδιά που συμπλήρωσαν το 10ο έτους της ηλικίας τους και είναι μαθητές της ΣΤ' Δημοτικού και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 15ο έτος, εντάσσονται στην Ομάδα Προσκόπων.

Παιδιά που συμπλήρωσαν το 15ο έτος της ηλικίας τους και είναι μαθητές της Α' Λυκείου και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος, εντάσσονται στην Κοινότητα Ανιχνευτών.

Ενήλικες που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και το αργότερο μέχρι να συμπληρώσουν το 26ο έτος, εντάσσονται στο Προσκοπικό Δίκτυο.

Επιλεγμένα Video

Είναι μαζί μας

We have 16 guests and no members online

Τα νέα των Προσκόπων της Περιφέρειας Μαγνησίας

Βαθμοφόροι

Επιτροπές

Ενώσεις

Κατασκηνωτικό

Ενήλικες που συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι να συμπληρώσουν το 65ο έτος, μπορούν να είναι Βαθμοφόροι ή Έφοροι *(στελέχη της κίνησης).

Γονείς ή φίλοι που επιθυμούν να υποστηρίξουν το προσκοπικό
έργο, μπορούν να ενταχθούν
στην Επιτροπή Κοινωνικής Συμπαράστασης.

Όσοι έχουν συμπλκηρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και
επιθυμούν να συνεχίζουν να ζούν την Προσκοπική ζωή & εμπειρία μπορούν να ενταχθούν στην
Ένωση Παλαιών Προσκόπων.

 

Το προσκοπικό μας κατασκηνωτικό & εκπαιδευτικό κέντρο  "Κένταυρος" στα Χάνια - Πηλίου, αποτελεί είναι απο τα καλύτερα οργανωμένα κέντρα. Μπορεί να φιλοξενήσει κάθε δραστηριότητα.